เอกอัครราชทูตยื่นสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป
สมาคมไทย-เฟลมมิช หรือไทยคลับ เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตเยี่ยมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้ไปกราบนมัสการพระครูศรีธรรมวิเทศ ณ วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก โดยมีคุณสงวนศรี แสงฉาย ประธานกลุ่มเพื่อนไทยลักเซมเบิร์ก (Les Amis de la Thailande, Luxembourg) ให้การต้อนรับ

ชุมชนคนไทยในลักเซมเบิร์กได้ร่วมใจกันสร้างวัดไทยในลักเซมเบิร์กขึ้นเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว โดย   ในด้านสถานที่ได้เช่าบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านหลังหนึ่งในเมืองBettembourg ซึ่งเจ้าของบ้านผู้ให้เช่า

รู้จักและรักประเทศไทย เพราะเคยไปเป็นครูอาสาสมัครที่จ.เลย ตั้งแต่เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว และ  ได้นิมนต์พระสงฆ์ 1 รูปไปจำพรรษา ตั้งชื่อวัดว่าวัดไทยพุทธาราม ซึ่งเป็นชื่อของวัดไทย สายวัด สระเกศในต่างประเทศ

พระครูศรีธรรมวิเทศได้กรุณาเอกอัครราชทูตฯ และคณะข้าราชการ โดยสละเวลาหารือแนะนำในเรื่องต่างๆ อาทิ ข้อมูลคนไทยในลักเซมเบิร์ก ปัญหาการจำพรรษาของพระสงฆ์ไทยอันสืบเนื่องมาจากการขอรับการตรวจลงตรา และกิจกรรมของชุมชนไทยและวัดไทยในลักเซมเบิร์ก

จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเช็คเงินสนับสนุนให้นางสงวนศรี แสงฉาย ประธานสมาคมเพื่อนไทยในลักเซมเบิร์กด้วย

วัดไทยพุทธารามจะจัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ณ Centre Culturel Holerich เลขที่ 36 Rue Emile lavandier L-1924 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไปให้บริการกงสุลสัญจร รับทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ รับแจ้งเกิดเพื่อออกสูติบัตรให้เด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศ ระหว่างเวลา 11.30 –  14.30 น. ด้วย

ไทย