เอกอัครราชทูตเยี่ยมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

สมาคมไทย-เฟลมมิช หรือไทยคลับ เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

นายลุค บอสซี ประธานสมาคมไทย-เฟลมมิชหรือไทยคลับ เมืองคูกเคอะลา  คุณมาร์ลีน บอสซี ภรรยา และคุณเวาเตอร์ เฮส ผู้ประสานงานสมาคมฯ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ และ อัครราชทูตศรัณย์  เจริญสุวรรณ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำสมาคมและหารือในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมและชุมชนไทย

สมาคมไทย-เฟลมมิชก่อตั้งขึ้นโดยนายสัตวแพทย์วอลเตอร์ โฮเฟิด อดีตนายกเทศมนตรีเมือง

คูกเคอะลา ซึ่งเดินทางไปประเทศไทยครั้งแรกเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว หลังจากนั้น ได้เกิดความรักและประทับใจในประเทศไทย จึงได้ชักชวนเพื่อนและคนรู้จักเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี  ปีละ 2 ครั้ง จนต่อมา เพื่อนประเทศไทยกลุ่มนี้สามารถรวมตัวกันได้ จึงตัดสินใจจัดตั้งสมาคมขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของบรรดาสมาชิกสมาคมหรือไทย-คลับ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่กว่า 200 คน

ในเบลเยียม ไทยคลับได้สร้างศาลาไทยขึ้นที่เมืองคูกเคอะลา และศาลาไม้แกะสลักในสวนสาธารณะกลางเมือง และด้วยผลงานและความรักที่มีต่อประเทศไทยอันเป็นที่ประจักษ์ของผู้ก่อตั้งสมาคม   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัลให้นายสัตวแพทย์โฮเฟิด ในฐานะเสมือนทูตการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ไทยคลับ มักจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เช่นงานลอยกระทงซึ่งมีผู้ร่วมงานในปีที่ผ่าน ๆ มา มากกว่า 500 คน

ในประเทศไทย ไทยคลับได้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ในภาคอีสาน และสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนท้องถิ่นในเบลเยียมกับโรงเรียนใน ประเทศไทย ปัจจุบัน มีนักเรียนไทย  รับทุนจากไทยคลับอยู่กว่า 40 คน และนับแต่ได้ดำเนินการด้านการให้ทุนการศึกษา ก็น่ายินดีว่ามีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่นแล้ว นอกจากนี้ ไทยคลับ    ยังเคยดำเนินโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจ.บุรีรัมย์ด้วย

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตอภิชาตฯ ได้มอบเช็คเงินสนับสนุนให้ประธานไทยคลับเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับประชาชนระหว่างไทยกับเบลเยียม ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ความนิยมไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ไทยคลับจะจัดงานลอยกระทงขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ผู้สนใจอาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaiclub.be

ไทย