สมาคมไทย-เฟลมมิช หรือไทยคลับ เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ
กฐินสามัคคีวัดไทยธรรมาราม

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Jean Asselborn รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยได้หารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลักเซมเบิร์กทั้งในระดับพระราชวงศ์  เจ้าหน้าที่ระดับสูง และประชาชน   เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดงานวันชาติที่ลักเซมเบิร์กเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ณ Abbaye de Neumunster ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554   นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงกรอบความร่วมมืออื่นๆ และพัฒนาการการเมืองของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

 

ไทย