เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก
พรจากฟ้า พรพอเพียง โดยดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

กฐินสามัคคีวัดไทยธรรมาราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและครอบครัวกว่า 400 คน อท.อดิศร พร้อมเทพ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร พร้อมภรรยา ดร. สุภาค โปร่งธุระ ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป) พร้อมภรรยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปร่วมงาน

วัดไทยธรรมารามจะนำปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคส่วนหนึ่งไปมอบให้ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งจะเดินทางมาเยือนกรุงบรัสเซลส์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เพื่อบรรยายพิเศษที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เงินบริจาคดังกล่าวเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554 นี้ด้วย

 

ไทย