กฐินสามัคคีวัดไทยธรรมาราม
วันปิยมหาราช

พรจากฟ้า พรพอเพียง โดยดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาเยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ พรจากฟ้า พรพอเพียง? ซึ่งภาคเอกชนได้แก่ ชมรมแทนคุณแผ่นดินแม่ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TGN และวัดไทยหรือสมาคมคนไทยในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป กับภาครัฐบาลคือกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯไทย

ในประเทศต่าง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลอง ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ

ในเบลเยียม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกับวัดไทยทุกวัดและสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมเชิญชวนพสกนิกรและผู้สนใจมาฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยมีพระภิกษุ 4 รูป และผู้สนใจประมาณ 60 คน มาร่วมรับฟังการบรรยาย

ในโอกาสดังกล่าว วัดไทยธรรมารามและผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ด้วย

 

ไทย