พรจากฟ้า พรพอเพียง โดยดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
เอกอัครราชทูตอาเซียนเยือนรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554

วันปิยมหาราช

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงได้พร้อมใจร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตครบ 101 ปี

 

ไทย