วันปิยมหาราช
เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป

เอกอัครราชทูตอาเซียนเยือนรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เอกอัครราชทูตฯ และอุปทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เดินทาง  ไปเข้าร่วมการประชุมระหว่าง ASEAN-Brussels Committee (ABC) กับสมาชิกรัฐสภายุโรป ณ เมือง Strasbourg  ประเทศฝรั่งเศส  โดยได้เยี่ยมคารวะและถ่ายภาพที่ระลึกกับนาย Jerzy BUZEK ประธานรัฐสภายุโรป หลังจากนั้นได้ร่วมการประชุมกับนาย Libor ROUCEK รองประธานรัฐสภายุโรปฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชีย  รวมทั้งคณะกรรมการ Delegation for Relations with ASEAN ซึ่งมีนาย Werner LANGEN สส. รัฐสภายุโรปเป็นประธาน  ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป  พัฒนาการของทั้งสองภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึ่งรัฐสภายุโรปได้แสดงความเสียใจและยืนยันที่จะร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้อย่างเต็มที่ต่อไป

ไทย