เอกอัครราชทูตอาเซียนเยือนรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงาน รวมน้ำใจจากเบลเยียม สู้ภัยน้ำท่วม

เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป

เมื่อวันที่28 ตุลาคม2554 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปต่อนายJos? Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย การเมืองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และได้ขอให้คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาระงับการใช้มาตรการทุ่มตลาดต่อสินค้าไทยในช่วงที่เกิดอุทกภัยในประเทศไทยด้วย

ไทย