ลอยกระทง ณ เมืองซินต์นิคลาส
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต อภิชาติฯ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 เอกอัครราชทูต อภิชาติ ชินวรรโณ เข้าเยี่ยมคารวะ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  และ ดร. เตช บุนนาค  ผู้ช่วยเลขาธิการสภ กาชาดไทยฝ่ายบริหาร  เพื่อแจ้งการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในการรับมอบเงินบริจาคจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารายได้ จำนวนรวม 24,935 ยูโร นำไปสมทบกองทุนสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย

 

ไทย