เอกอัครราชทูต อภิชาติฯ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงบรัสเซลส์

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ที่ Abbaye de Neum?nster ลักเซมเบิร์ก ระหว่างเวลา 18.30-20.30 น. โดยมีพิธีการที่สำคัญได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยที่มาร่วมงาน และการแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน อาทิ สมุหราชมณเฑียรและนางสนองพระโอษฐ์จากสำนักพระราชวัง ประธานสภาผู้แทนราษฎรลักเซมเบิร์ก อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก และคณะทูตในกรุงลักเซมเบิร์ก

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมจากพระครู ศรีธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก จำนวน 2,000  ยูโร และจากร้านสวัสดีคาเฟ่ จำนวน 1,000 ยูโร เพื่อส่งมอบให้สภากาชาดไทยต่อไป

ไทย