การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมงานทำบุญวันปีใหม่ของสมาคมไทย – ฟลามส์ (Thai Flemish Association) ที่เมือง Koekalare ประเทศเบลเยียม

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ที่โรงแรม The Hotel กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างเวลา 18.30-20.30 น. โดยมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยที่มาร่วมงาน และการแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 450 คน อาทิ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรียุโรป รัฐสภายุโรป กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และคณะทูตในกรุงบรัสเซลส์ ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง TV Brussels ได้มาถ่ายทำรายการในงานดังกล่าวรวมทั้งการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วย

ไทย