เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมงานทำบุญวันปีใหม่ของสมาคมไทย – ฟลามส์ (Thai Flemish Association) ที่เมือง Koekalare ประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Karel De Gucht กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า

เอกอัครราชทูต/หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Janez Poto?nik กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พร้อมด้วยนางสาวอุษา กัลลประวิทย์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Janez Poto?nik กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม (ระดับรัฐมนตรี) เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการหลังรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการความร่วมมือด้านน้ำ การประชุม Rio+20 Earth Summit 2012 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ศกนี้ เรื่อง FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) และเรื่อง CITES ซึ่งนาย Poto?nik ยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านสิ่งแวดล้อม

ไทย