การประชุมทีมประเทศไทย
นิทรรศการท่องเที่ยวนานาชาติ Brussels Holiday Fair 2012

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์ EU-ASEAN Business Center in Thailand (EABC) ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / หัวหน้า คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อัครราชทูตฝ่าย    การพาณิชย์  นางสาวพันทิพา เอี่ยมสุทธา อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอียู และนายสุภาค โปร่งธุระ   ที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปร่วมงานเปิดตัวศูนย์EU-ASEAN Business Center in Thailand (EABC) ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Arnaldo ABRUZZINI, เลขาธิการ EUROCHAMBRES และนาย Rolf-Dieter DANIEL ประธานศูนย์EABC คอยให้การต้อนรับ  และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน ทั้งนี้ เอกอัคราชทูตฯ ได้มีคำกล่าวในงานสรุปสาระสำคัญว่า การตัดสินใจเปิดศูนย์ EABC ในประเทศไทยสื่อให้เห็นว่านักธุรกิจอียูมั่นใจและตระหนักดีถึงศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของไทย  ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะสามารถกลับมาเจริญเติบโตที่ 4 ? 5%        หลังประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งในการใช้ไทยเป็นฐานในการขยายโอกาสและลู่ทางเชิงการค้าและการลงทุนของอียูในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีประชากรรวมเกือบ 600 ล้านคนด้วย  ดังนั้น ศูนย์ EABC จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยส่งเสริมและขยายความร่วมมือ การเป็นหุ้นส่วนและโอกาสด้านการค้าและการลงทุนไม่เฉพาะระหว่างนักธุรกิจอียูกับไทย แต่ครอบคลุมถึงนักธุรกิจอาเซียน โดยสำหรับเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กต่อไป นอกจากนี้ นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ผอ. สำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำเมืองแฟรงค์เฟิรท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บรรยายรับเชิญ ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับลู่ทางการลงทุนในไทยด้วย

อนึ่ง ศูนย์ EABC ได้รับเงินสนับสนุนในการจัดตั้งจากอียูเป็นมูลค่า 2 ล้านยูโร และเป็นองค์กรความร่วมมือด้านการค้าระหว่างภาคเอกชนอียูในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  โดยมีวัตถุในการส่งเสริมโอกาสเชิงการค้า การบริการและการลงทุนระหว่างอียูกับไทย  รวมทั้งในการใช้ไทยเป็นฐานสำหรับนักธุรกิจอียูเพื่อขยายเครือข่ายหุ้นส่วน และเจาะตลาดสินค้า บริการและการลงทุนทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน

ไทย