เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมหารือกับนาง Themis CHRISTOPHIDOU หัวหน้าสำนักงานกรรมาธิการยุโรปด้านกิจกรรมทางทะเลและการประมง
คณะอาจารย์และนิสิตยุโรปศึกษา จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตและรับฟังการบรรยาย

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Dacian CIOLOS กรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / หัวหน้า  คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร และนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dacian CIOLOS กรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท (ระดับรัฐมนตรี) เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการหลังรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยมีประเด็นหารือสำคัญๆ เช่น เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นาย CIOLOS สนับสนุนการยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่สดจากไทย เนื่องจากติดขัดเรื่องปัญหาไข้หวัดนกในอดีต  แต่ปัจจุบันไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลว่าปลอดจากปัญหาดังกล่าวแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นมา  การยื่นจดเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย 3 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุง  การขอขึ้นรายชื่อประเทศไทยในบัญชีรายชื่อประเทศที่สามของอียูสำหรับการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งความคืบหน้าในการพิจารณาเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-อียู เป็นต้น ซึ่งนาย  CIOLOS  แจ้งความสนใจของอียูในการเปิดเจรจา FTA กับไทย และรับที่จะสนับสนุนการไม่ต่ออายุมาตรการห้ามนำเข้าไก่สดจากไทยที่กำลังจะหมดอายุลงในเดือนมิถุนายน 2555 นี้  รวมทั้งการจดทะเบียนเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งสามรายการของไทยต่อไปด้วย

ไทย