เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Dacian CIOLOS กรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท
การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่แก่แม่บ้านชาวไทยในเบลเยียม ในหัวข้อการแต่งงานและการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเบลเยียม

คณะอาจารย์และนิสิตยุโรปศึกษา จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตและรับฟังการบรรยาย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 รศ. ดร. ชโยดม สรรพศรี ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะอาจารย์และนิสิต เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต อภิชาติ ชินวรรโณ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เบลเยียม และไทย-อียู รวมทั้งภาระกิจหลักของคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป จากข้าราชการทีมประเทศไทย ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานศุลกากร พาณิชย์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานเกษตร และจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะโดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

โครงการหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านยุโรปศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 และดำเนินการสอนโดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมภาคเอเชียและยุโรป

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.maeus.grad.chula.ac.th/newweb/

ไทย