การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่แก่แม่บ้านชาวไทยในเบลเยียม ในหัวข้อการแต่งงานและการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเบลเยียม
Ethnic Foods Europe 2012

เอกอัครราชทูตถวายงานเลี้ยงอาหารค่ำ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ  ได้ถวายงานเลี้ยงอาหารค่ำหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในโอกาสที่ทรงเยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อร่วมงาน “Ethnic Foods Europe 2012” ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ Brussels Exhibition Centre โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเกษตร  พาณิชย์  ศุลกากร  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมด้วย

งาน “Ethnic Foods Europe 2012”  เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำของยุโรปที่มุ่งเน้นการแสดงสินค้าอาหารและเครื่อง ดื่มของชนเชื้อชาติต่างๆ จากทั่วโลก  เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มประเภทดังกล่าวจากทั่วทุกมุมโลกนำสินค้ามาออกแสดง  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  รวมทั้งแสวงหาลู่ทางการตลาดและการเสริมสร้างเครือข่ายเชิงธุรกิจในตลาด ยุโรป  ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย Expo Communications BV และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ethnicfoodseurope.com/

ไทย