เอกอัครราชทูตถวายงานเลี้ยงอาหารค่ำ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์

Ethnic Foods Europe 2012

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเกษตรฯ และหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ฯ และข้าราชการ ได้ติดตามหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ไปเยี่ยมชมงาน “Ethnic Foods Europe 2012” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ Brussels Exhibition Centre กรุงบรัสเซลส์ งาน “Ethnic Foods Europe 2012” เป็นงานแสดงสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของชนชาติต่างๆ จากทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มประเภทดังกล่าวจากทั่วทุกมุมโลกนำสินค้ามาออกแสดง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  รวมทั้งแสวงหาลู่ทางการตลาดและการเสริมสร้างเครือข่ายเชิงธุรกิจในตลาด ยุโรป

ภายในงานมีผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากนอกยุโรปจำนวนมากกว่า 200 ราย จาก 20 ประเทศ อาทิ จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ตุรกี และเม็กซิโก รวมทั้งไทย เข้าร่วมแสดง โดยในปีนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และแสวงหาลู่ทางตลาดแก่ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง อันจะช่วยส่งเสริมรายได้และความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทยภายใต้โครงการหลวง ต่อไป

ในโอกาสนี้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ได้ทรงประทานของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

งาน “Ethnic Foods Europe 2012” จัดขึ้นโดย Expo Communications BV สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ethnicfoodseurope.com/

ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่นำผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากภูมิภาคต่างๆ นอกยุโรปมาพบปะกัน

ไทย