เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น

คณะทูตอาเซียนพบหารือกับ Baroness Catherine Ashton ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ พร้อมด้วยคณะทูตอาเซียน 9 ประเทศประกอบด้วย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และลาว ได้พบหารือกับ Baroness Catherine Ashton ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมาธิการ ยุโรป ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงบ รัสเซลส์  โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและ สหภาพยุโรป ครั้งที่ 19 ที่บรูไน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2555 ซึ่ง Baroness Catherine Ashton จะเดินทางไปเข้าร่วมพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ สมาชิกสหภาพยุโรปและผู้แทนระดับสูงทั้ง 27 ประเทศ โดยภายหลังการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวที่บรูไน Baroness Catherine Ashton จะเดินทางเยือนเมียนมาร์และไทยตามลำดับ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ( European External Action Service-EEAS) เช่น นาย David O’Sullivan, Chief Operating Officer, (EEAS), นาย James Morrison, Head of the Cabinet of Baroness Ashton, นาย Viorel Isticioaia Budura, Managing Director for Asia, EEAS และนาย Steven Everts, Member of the Cabinet of Baroness Ashton  เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

 

ไทย