คณะทูตอาเซียนพบหารือกับ Baroness Catherine Ashton ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
European Seafood Expo 2012

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น และได้กล่าวทักทายและอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ ข้าราชการทีมประเทศไทย สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนไทยและชาวต่างชาติทั้งในเบลเยียมและจากประเทศข้างเคียง และชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากคณะครูและนักเรียนนาฏศิลป์วัดธัมมปทีป และกลุ่มเยาวชนไทย รวมทั้งการออกร้านขายอาหารและสินค้าไทย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ไทย