สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น
เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้ประกอบการด้านสินค้าอาหารทะเลของไทย

European Seafood Expo 2012

เมื่อวันที่24เมษายน2555เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเกษตรฯ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ฯ หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย     ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ต้อนรับนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่ไปเยี่ยมชมงาน “European Seafood Exposition 2012” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26เมษายน 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Brussels Exhibition Centre กรุงบรัสเซลส์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า “บรัสเซลส์เอ๊กซ์โป”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เยี่ยมชมและร่วมงาน Reception ที่ “Thai Pavilion” ของศูนย์แสดงสินค้าดังกล่าว ที่กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของคูหาแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่เดิน ทางมาร่วมออกร้านในปีนี้ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม อาทิ บริษัทยูเนียนโฟรเซนโปรดักส์ บริษัทอุตสาหกรรมทวีวงศ์ บริษัทซีเวลท์โฟรเซนฟูดส์ บริษัทเอสพีเอ อินเตอร์เนชันเนล   ฟู๊ดกรุ๊ป บริษัทเอสเค ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) บริษัทเอสเอ็มพีฟู๊ดโปรดักส์ บริษัทพีบี ฟิชเชอร์รีโปรดักส์ บริษัทเมย์โอฟู๊ดส์ และบริษัทสุรพลฟู๊ดส์

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “Thailand’s Seafood: Safe and Sustainable” ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ของศูนย์แสดงสินค้าบรัสเซลส์เอ๊กซ์โป ร่วมจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าอาหารทะเลของไทยในหมู่ผู้นำเข้าและผู้บริโภคยุโรป โดยมีวิทยากรจากภาครัฐไทยได้แก่ ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงต่างประเทศ จากกรมประมง บรรยายหัวข้อ “Thailand’s Seafood Meets the International Standards” และวิทยากรจากภาคเอกชนไทย ได้แก่      ดร. ผนิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย บรรยายหัวข้อ “Thailand’s Seafood: Created for the World Market”

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลสำคัญในวงการอาหารทะเลของยุโรปได้เข้าร่วม เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าอาหารทะเลของไทยในหัว ข้อ“Thailand Seafood, in the European Eyes” ได้แก่ ศาสตราจารย์ Patrick Sorgeloos ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงจากมหาวิทยาลัยเกนต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นาย Patrick Deboyser ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริโภคของอียู(Directorate General for Health and Consumers—DG-SACO) นาย Yves Mattagne พ่อครัวจากร้านอาหารระดับ    มิชลินสตาร์ นายOliver Hottlet ผู้นำเข้าจากบริษัทHottlet Frozen Foods Company และ นาง Nicki Holmyard นักสื่อสารมวลชนจากหนังสือSeafood International Magazine

งาน European Seafood Exposition ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2536 เป็นงานแสดงสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในภูมิภาคยุโรป โดยแต่ละปีมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบู๊ทแสดงสินค้ากว่า 1,600 รายจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 70 ประเทศและมีผู้เข้าชมงานกว่า 24,000 คน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน“European Seafood Exposition 2012” ได้ที่ http://www.euroseafood.com/12/custom/pdfs/ESE_SPE_2012_Announcement_Release.pdf

ไทย