European Seafood Expo 2012
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่คณะนักศึกษา วปอ. 2554

เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้ประกอบการด้านสินค้าอาหารทะเลของไทย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เอกอัครราชทูต อภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้ประกอบการด้านสินค้าอาหาร ทะเลของไทย นำโดย ดร. ผนิศวร ชำนาญเวช       นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และคณะผู้แทนจากกรมประมง นำโดย ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงต่างประเทศ จากกรมประมง ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงาน European Seafood Exposition 2012 ณ กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2555 โดยมีหัวหน้าสำนักงานเกษตรฯ หัวหน้าสำนักงานศุลกากรฯ หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมด้วย

ไทย