เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้ประกอบการด้านสินค้าอาหารทะเลของไทย
งาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2012

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่คณะนักศึกษา วปอ. 2554

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2554 หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 54 ปรอ. รุ่นที่ 24 และ วปม. รุ่นที่ 5 จำนวน 39 คน นำโดยพลตรี ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ ที่ปรึกษา วปอ. ระหว่างการเยือนเบลเยียม โดยคณะฯ ได้ศึกษาดูงานที่ NATOและ บริษัท DEME ที่เมืองแอนท์เวิร์ป ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของเบลเยียมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขุดลอกริมชายฝั่ง

ไทย