เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่คณะนักศึกษา วปอ. 2554
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์

งาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2012

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับเมืองแอนท์เวิร์ป กงสุลกิตติมศักดิ์ และสมาคมไทยเบล ได้จัดงาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2012 ณ จัตุรัส Groenplaats เมืองแอนท์เวิร์ป ซึ่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยในปีนี้แม้ว่าอากาศจะหนาวและฝนตกหนักแต่ก็มีผู้มาร่วมงานทั้งสองวันไม่ต่ำกว่า 50,000 คน

เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ และนาย Philip Heylen รองนายกเทศมนตรีเมืองแอนท์เวิร์ป ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นครั้งที่สองที่ได้จัดงานเทศกาลไทย ณ จัตุรัส Groenplaats เมืองแอนท์เวิร์ป โดยได้มีการจัดงาน “Songkran Festival 2008” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2551 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปีความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม และในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเมืองและประชาชนเมืองแอนท์เวิร์ปที่ได้สนับสนุนประเทศไทยในการจัดงานครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมฉลากการกุศลสำหรับองค์กร Payoke ซึ่งเป็น NGO ท้องถิ่นของเมืองแอนท์เวิร์ปที่ทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยได้บริจาคจำนวน 2,500.- ยูโร

งาน “Amazing Thai Weekend in Antwerp 2012” ได้นำเสนอลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย ทั้งอาหาร สินค้าประดิษฐ์ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย การนวดแผนไทย และมวยไทย ฯลฯ  โดยมีร้านอาหารและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเต็มพื้นที่ซึ่งได้แบ่งออกเป็นโซนพื้นที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร  ร้านขนมไทย ผัก/ผลไม้สด และสินค้าหัตถกรรมไทย  บริษัทท่องเที่ยว และองค์กรการกุสล

นางงามMiss East Flanders 2012 และ Miss Belgium 2012 ซึ่งได้เคยเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศไทยระหว่างการประกวดตำแหน่งMiss Belgium 2012 ได้เข้าร่วมงานในช่วงเช้าของวันที่ 5 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ตามลำดับและได้สร้างสีสันอันงดงามที่งาน และแม้ว่าจะมีฝนตกในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้รายงานผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 35,000 คน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 และอีก 40,000 คน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 รวมเป็น 80,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 70,000 คนที่มาร่วมงานเมื่อสี่ปีที่แล้ว ด้านผู้ประกอบการที่ไปร่วมงานต่างก็พอใจกับการจัดงาน ยอดจำหน่ายและผลประกอบการของตน

ก่อนปิดงานในแต่ละวัน ได้มีการจับรางวัลฉลากการกุสลซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทยในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2555 ได้แก่ นาง Van Der Wel จากเมือง Vaalbeek และนาง Elien Vershueren จากเมือง Schoten ตามลำดับ

ไทย