งาน Amazing Thai Weekend in Antwerp 2012
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้จัดการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลู่ทางและปัญหาการส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทยมายังสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังค์ถัด โดยมีอัครราชทูต ศรัณย์ เจริญสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร การพาณิชย์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายศุลกากร และทีมงานผู้จัดทำรายการโลก 360 องศา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารด้วย

ไทย