เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้จัดการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลู่ทางและปัญหาการส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทยมายังสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2555 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้จัดการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลู่ทางและปัญหาการ ส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทยมายังสหภาพยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและเข้ารับฟังปัญหาของผู้ประกอบการไทยและยุโรป ที่นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอาหารไทยในการประกอบธุรกิจในสหภาพยุโรปหรืออียู และนางตริตาภรณ์ โขมพัตร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปผลการหารือและปิดการประชุม

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมหารือฯ ได้แก่ ตัวแทนจากสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร หรือATBUK (Association of Thai Businesses in the UK); บริษัทนำเข้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าอาหารเอเชีย Tang Frères จากประเทศฝรั่งเศส; บริษัทนำเข้า Dena-Asia บริษัทนำเข้า Thai mas และ บริษัทนำเข้า Thai Shop จากประเทศเนเธอร์แลนด์; บริษัทนำเข้า Thaibell บริษัทนำเข้า Thai original Product บริษัทนำเข้า Sona และซุปเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าอาหารเอเชีย จากประเทศเบลเยียม

ไทย