เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกอัครราชเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเข้าเยี่ยมหารือ

พิธีฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ได้จัดงานบุญพิธีฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม เพื่อให้เป็นศาสนสถานที่บริบูรณ์ตามพระธรรมวินัย เป็นที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์ โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้เรียนเชิญนายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบุญดังกล่าวด้วย

ไทย