สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้จัดการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลู่ทางและปัญหาการส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทยมายังสหภาพยุโรป
พิธีฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายนิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารด้วย

ไทย