พิธีฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
กิจกรรมสมาคมมิตรภาพ Thai – Vewelgem เพื่อการกุศล

เอกอัครราชเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเข้าเยี่ยมหารือ

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ให้นางรวิฐา พงศ์นุชิต ที่ปรึกษาสถาบันสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) และผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมคารวะและหารือในระหว่างการศึกษาดูงานในประเทศเบลเยียม

ไทย