เอกอัครราชเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเข้าเยี่ยมหารือ
เอกอัครราชทูตอาเซียนเยือนรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555

กิจกรรมสมาคมมิตรภาพ Thai – Vewelgem เพื่อการกุศล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรียส์ อุปทูตฯ ได้ร่วมงานเลี้ยงของสมาคมมิตรภาพ Thaise Vrienden Wevelgem เมืองเวเวลเค็ม ประเทศเบลเยียม ซึ่งจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อรถไถนามอบให้แก่เกษตรกรไทยในจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทย อาหารไทย คอนเสิร์ตโดยคณะนักร้องไทย และการจับสลาก  โดยชาวเมือง Wevelgem และชุมชนไทยในละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก มากกว่า 600 คน และยังได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด West Flanders นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงของเมือง Wevelgem รวมทั้งคู่สมรส ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน แสดงให้เห็นว่าสมาคมมิตรภาพไทย-เวลเวเค็มได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากท้องถิ่น

ไทย