เอกอัครราชทูตลงนามในข้อตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยตามข้อ 28 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) ค.ศ. 1994 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผูกพันในเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปที่มีอยู่ในข้อผูกพันของสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน Prologue Tour de France 2012

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากรและคณะ ระหว่างเดินทางมาเข้าร่วม    การประชุม Policy Commission ครั้งที่ 67 และ Council Session ครั้งที่ 119/120 วันที่ 25-30 มิถุนายน 2555     ณ องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์

ไทย