เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน Prologue Tour de France 2012
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรเยือนเบลเยียม

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยือนเบลเยียม

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสุนัย จุลพงศธร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะรวม 21 คน ได้เดินทางเยือนเบลเยียม ระหว่าง 26-28 มิถุนายน 2555 โดยในวันที่ 27 มิถุนายน คณะฯ ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภายุโรป  และในโอกาสเยือนเบลเยียมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานและคณะกรรมาธิการฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในวันเดียวกัน โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วย

ไทย