เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยือนเบลเยียม

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน Prologue Tour de France 2012

เมื่อวันที 30 มิถุนายน 2555 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตฯ  และนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและชมการแข่งขันปั่นจักรยาน Prologue Tour de France จัดโดยเมือง Liège เป็นระยะทาง 6.4 กิโลเมตรรอบเมือง Liège โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสสนทนากับแขกสำคัญที่มาร่วมงาน ได้แก่ นาย Didier Reynders รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม และนาย Willy Demyer นายกเทศมนตรีเมือง Liège นอกเหนือจากแขกอื่น ๆ ที่มาร่วมงาน เช่น นาย Michel Foret ผู้ว่าการ Liège Province และเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เป็นต้น

ไทย