คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยือนเบลเยียม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเยือนเบลเยียม

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรเยือนเบลเยียม

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  นำ โดยพลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะรวม 22 คน ได้เดินทางเยือนเบลเยียม ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพ ยุโรป บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป และได้หารือเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของอียู (EU Timber Regulation) และในโอกาสเยือนเบลเยียมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานและคณะกรรมาธิการฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในวันเดียวกัน โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วย

ไทย