คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรเยือนเบลเยียม
Buddhist Ceremony at the Royal Thai Embassy

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำโดยนางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม 13 คน ระหว่างเดินทางมาเบลเยียม โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปที่คณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับสถาบันของสหภาพยุโรป การเคลื่อนย้ายแรงงานและนโยบายด้านสังคมของอียู

ไทย