การแข่งขันฟุตซอลนัดมิตรภาพระหว่างทีมชาติไทยกับทีม Krijnen Kuekens Malle
กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม

คณะรัฐสภายุโรปเยือนไทย

เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 ดร. Werner Langen ประธานคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปที่ดูแลความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภายุโรปได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับบุคคลสำคัญๆ ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งได้พบหารือกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งที่กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองฝ่าย อันเป็นการช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและรัฐสภาไทยกับ รัฐสภายุโรปให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ไทย