กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตอาเซียน และผู้บริหารระดับสูงจากธนาคาร ING เบลเยียม

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารกลางค่ำคณะสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป

เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรปนำ โดยนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาเบลเยียมและฝรั่งเศสระหว่าง 4-6 กันยายน 2555 และได้พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม (DG Environment) เพื่อหารือเรื่องข้อกังวลของภาคเอกชนไทยต่อกฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้(EU Timber Regulation) และแผนปฏิบัติการ FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade) FLEGT รวมทั้ง DG Trade ด้วย

ไทย