เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารกลางค่ำคณะสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป
อุปทูตให้การต้อนรับคณะสำนักงานอัยการสูงสุด

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตอาเซียน และผู้บริหารระดับสูงจากธนาคาร ING เบลเยียม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน (working lunch) ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตทูตอาเซียนกับนาย Boyer de la Giroday, Chairman of the Board of Directors, ING เบลเยียม และนาย Peter Vanden Houte, Chief Economist, ING เบลเยียม โดยผู้แทน ING ได้วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตยูโรโซน อนาคตของสกุลเงินยูโรและได้ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา

ไทย