เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตอาเซียน และผู้บริหารระดับสูงจากธนาคาร ING เบลเยียม
สถานเอกอัครราชทูตมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมเพื่อนไทยแห่งลักเซมเบิร์ก ศูนย์การเรียนไทย กศน.เบลเยียม และสมาคมมิตรภาพไทย – Wevelgem

อุปทูตให้การต้อนรับคณะสำนักงานอัยการสูงสุด

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อุปทูต ให้การต้อนรับนายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองอัยการสูงสุด พร้อมผู้บริหารและผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย” รุ่นที่ 3  ที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายสรุปด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศเบลเยียม และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เบลเยียม พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คนไทยที่อาศัยในประเทศเบลเยียม โดยคณะฯ ได้แนะนำเว็บไซต์ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(http://www.lawaid.ago.go.th/) ที่ให้ข้อมูลกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยด้วย

ไทย