เอกอัครราชทูตร่วมงาน “Amazing Thailand” Workshop Roadshow
การตรวจเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ของกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และคู่สมรส ให้การต้อนรับนางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ Belgian Comic Strip Center ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การ์ตูนชั้นนำของเบลเยียม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการจัดสร้างและแสดงพิพิธภัณฑ์การ์ตูนในกรุงเทพฯ ต่อไป

อำนาจ พละพลีวัลย์

ไทย