แถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรไทยของ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายจูเซ มานูเอล บาร์โรซู
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานวันพ่อที่วัดไทยธรรมาราม

การประชุมหารือระหว่างเอกอัครราชทูตฯ อาเซียนกับรัฐสภายุโรป

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ที่รัฐสภายุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้รับเชิญจากนาย Werner Langen ประธานคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปที่ดูแลความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน (Delegation for Relations with the Countries of South East Asia and ASEAN) ให้เข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกรัฐสภายุโรป ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปและกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ อาเซียนได้ใช้โอกาสนี้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการจัดตั้งประชาคมอาเซียน การแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในยุโรป ผลการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ 9 ฯลฯ โดยมีเอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นผู้แทนฝ่ายอาเซียนนำเสนอเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงของอาเซียน และแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพฯ ในเรื่องดังกล่าว

1 2 3 41

ไทย