สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานวันพ่อที่วัดไทยธรรมาราม
การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบลเยียม

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ที่ Abbaye de Neumünster ลักเซมเบิร์ก ระหว่างเวลา 18.30-20.30 น. โดยมีพิธีการที่สำคัญได้แก่ การจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคนไทยที่มาร่วมงาน การแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงนาฏศิลป์ไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยและวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมและสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในไทยและการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งคู่มือคนไทยในเบลเยียมอีกด้วยโดยมีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย สมุหราชมณเฑียรจากสำนักพระราชวัง ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก คณะทูตในกรุงลักเซมเบิร์ก ภาคเอกชน คนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในลักเซมเบิร์ก

ไทย