การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลักเซมเบิร์ก
อธิบดีกรมประมงและคณะเยือนเบลเยียม

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบลเยียม

ในช่วงเย็นของวันที่ 7 ธันวาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ที่โรงแรมเชอราตัน กรุงบรัสเซลส์ โดยมีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 450 คน ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ผู้แทน จากคณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรียุโรป รัฐสภายุโรป กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คณะทูต นักธุรกิจ และคนไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเบลเยียม ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านอาหารไทย ผลไม้ไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยและวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีโดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยจุดเทียนชัยถวายพระพร จัดแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่แผ่นซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 รวมทั้งแผ่นพับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในไทยและการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและคู่มือคนไทยในเบลเยียมให้แก่แขกที่มาร่วมงานดังกล่าว

1 2 31

 

ไทย