การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เบลเยียม
เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

อธิบดีกรมประมงและคณะเยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมงและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเบลเยียมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปเรื่องการดำเนินการเพื่อรักษาคุณภาพด้านสุขอนามัยของสินค้าประมงไทยที่ส่งออกมายังตลาดสหภาพยุโรป

1 2 3 4

ไทย