อธิบดีกรมประมงและคณะเยือนเบลเยียม
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะเยือนเบลเยียม

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อ 6 ธันวาคม 2555 นายเหวง โตจิราการ รองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 14 ท่าน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านความมั่นคงที่องค์การนาโต้ ประเทศเบลเยียม โดยคณะมีกำหนดจะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2555

1 2 3

ไทย