เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะเยือนเบลเยียม
เอกอัครราชทูตอาเซียนหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับนาย Margus Rahuoja, ที่ปรึกษาอาวุโสของนาย Siim Kallas รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปด้านการคมนาคม

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเยือนเบลเยียม

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำโดยนายสมควร รวิรัช รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ และคณะรวม 20 คน ได้เดินทางเยือนเบลเยียม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง “วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปกรณีศึกษา ผลกระทบภาคการส่งออกของไทย” โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ และรับฟังการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปและสถานการณ์ แนวโน้มและผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป และในโอกาสการเยือนเบลเยียมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตอภิชาตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ และคณะ ในวันเดียวกัน

1 2 3 42

ไทย