สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเยือนเบลเยียม
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมการประชุม ASEAN-EU Year of Science, Technology and Innovation 2012 ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูตอาเซียนหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับนาย Margus Rahuoja, ที่ปรึกษาอาวุโสของนาย Siim Kallas รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปด้านการคมนาคม

เมื่อวันที่18 ธันวาคม2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวม10 ประเทศได้พบหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับนายMargus Rahuoja ที่ปรึกษาอาวุโสของนายSiim Kallasรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปด้านคมนาคม ซึ่งเอกอัครราชทูตอาเซียนได้ใช้โอกาสนี้ย้ำความสนใจของรัฐมนตรีคมนาคมอาเซียนในการผลักดันการจัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป โดยนาย Rahuoja แสดงความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของอาเซียน และให้คำมั่นว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะให้การสนับสนุน เนื่องจากความตกลงดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุน รวมทั้งการไปหาสู่ระหว่างประชาชนและนักธุรกิจของทั้งสองภูมิภาคต่อไป

ไทย