เอกอัครราชทูตอาเซียนหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับนาย Margus Rahuoja, ที่ปรึกษาอาวุโสของนาย Siim Kallas รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปด้านการคมนาคม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของตำรวจสนามบิน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมการประชุม ASEAN-EU Year of Science, Technology and Innovation 2012 ณ กรุงบรัสเซลส์

ดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กล่าวสรุปในพิธีปิดการประชุม ASEAN-EU Year of Science, Technology and Innovation 2012 และเป็นผู้แทนอาเซียนนำเสนอ Krabi Initiative ระหว่างการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2555 ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน อาทิ ผู้แทนจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนจากสหภาพยุโรปและองค์การระหว่างประเทศ

ดาวโหลดรายงานการประชุม science

1 2

ไทย