เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของตำรวจสนามบิน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมงานวันปีใหม่สมาคมวัฒนธรรม Thais-Vlaamse Cultuurvereniging

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำแด่เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติ์แก่

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและคณะ เนื่องในโอกาสที่เยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อร่วมการประชุม “Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) – Regulatory Cooperation Forum (RCF)” ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2556 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเกษตร พาณิชย์ ศุลกากร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมด้วย

INSC และ RCF คือส่วนหนึ่งของคณะกรรมาธิการยุโรปและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ตามลำดับ ซึ่งฝ่ายไทยสนใจมี ความร่วมมือกับ INSC

ไทย