เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Brussels Holiday Fair 2013
การเยี่ยมชมศูนย์ Interuniversity Microelectronics Center (IMEC) เมืองเลอวัน

เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เอกอัครราชทูตฯ อภิชาติ ชินวรรโณ ได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติ์แก่นายมานิตย์ บุญฉิม ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะ ในโอกาสการเข้าร่วมงาน Salon des Vacances de Bruxelles 2013 หรือ Brussels Holiday Fair 2013 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยียม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Brussels Expo กรุงบรัสเซลส์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วย

ไทย