เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะ
เอกอัครราชทูตร่วมงาน ASEAN Bowling Day

การเยี่ยมชมศูนย์ Interuniversity Microelectronics Center (IMEC) เมืองเลอวัน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2556 ออท. อภิชาต ชิณวรรโณ และข้าราชการ สอท. พร้อมด้วย อท. ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ IMEC โดยได้รับการต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปจากศาตรจารย์ Roger De keersmaecker และศาตรจารย์ Cor Claeys เกี่ยวกับการก่อตั้ง IMEC และผลงานเกี่ยวกับการค้นคว้าและวิจัยของ IMEC ที่เชี่ยวชาญด้าน Nana-enabled solutions และ semi-conductor โดยยุทธศาสตร์คือ เน้นการเป็นหุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเบลเยียมและบริษัทชั้นนำของโลกเพื่อร่วมกันวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการรื้อฟื้นความร่วมมือระหว่าง IMEC และ TMEC ของไทยที่ได้ยุติไปในปี 2544 ทั้งนี้ การก่อตั้ง TMEC (Thai Microelectronics Center) ของไทยในปี 2539 ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรการเงินและด้านเทคนิกจาก IMEC ด้วย ในชั้นตั้นทั้งสององค์กรมีโครงการร่วมมือกันระยะ 3 ปี ในด้าน micro-electronics การรื้อฟื้นความร่วมมือระหว่าง IMEC และ TMEC จะก่อประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน micro-electronics / nano-electronics ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับนวัตกรรมอุตสาหกรรมยานยนตร์ และอุตสหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยด้านนี้ในอนาคตด้วย

ไทย